O nama

Firma Beočib doo  postoji već 18 godina. Firma se bavi uslugama, transportom, proizvodnjom, prodajom.
Kako je doo »Beočib« komunalna firma, naša osnovna delatnost je pružanje komunalnih uslugasakupljanje i odnošenje smeća na teritoriji MZ Čelarevo, kao i uređenje i održavanje javnih površina na teritoriji Čelareva.
Od osnivanja do današnjeg dana delatnost je proširena i firma je registrovana za celokupnu delatnost upravljanja otpadom.

DOO Beočib se bavi sakupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom, prodajom i  konačnim odlaganjem otpada.

U okviru naše delatnosti obuhvaćene su sledeće sekundarne sirovine:
Papir, karton, PE folija, PET, ostale plastike, metal, lim, drvo, pvc, staklo…

Prikupljene sekundarne sirovine se razdvajaju po vrstama, zatim baliraju i na taj način su spremne za dalji tok reciklaže.

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. Glasnik RS br. 36/2009 i 88/2010) posedujemo dve Integralne dozvole za upravljanje otpadom: Pokrajinsku integralnu dozvolu za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada i Republičku dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog otpada.

Proizvodnja briketa

Pod energetskim briketom podrazumeva se proizvod dobijen postupkom sabijanja biomase u što manju zapreminu, pomoću presa – briketirki.

U ponudi imamo dve vrste briketa:
1. Industrijski briket ( okrugli, put briket)
2. PK briket ( četvorougaoni briket, sa rupom u sredini)

Obe vrste briketa napravljene su od najkvalitetnijeg tvrdog drveta ( hrast, bukva, jasen).

Dužina industrijskog briketa iznosi 270-280 mm, dužina PK briketa iznosi 295 mm.