Briketi

U ponudi imamo dve vrste briketa:

  1. Industrijski briket ( okrugli, put briket)
  2. PK briket ( četvorougaoni briket, sa rupom u sredini)

Obe vrste briketa napravljene su od najkvalitetnijeg tvrdog drveta ( hrast, bukva, jasen).
Dužina industrijskog briketa iznosi 270-280 mm, dužina PK briketa iznosi 295 mm.
Industrijski briket je pakovan u džambo vreće od 1t, mada, u zavisnosti od potražnje kupca, može se kupiti i manja količina.

Proizvodnja briketa

U skladu sa našim standardom, pod energetskim briketom podrazumeva se proizvod dobijen postupkom sabijanja biomase u što manju zapreminu, pomoću presa – briketirki.
Briketiranje biomase predstavlja proces koji nesumnjivo spada u ekološki čiste tehnologije. Proizvodni objekat doo Beočib-a za pravljanje briketa snabdeven je savremenom sušarom i briketirkom.
Bavimo se proizvodnjom briketa dobijenog od najkvalitetnijeg tvrdog drveta ( hrast, bukva , jasen). U pitanju je PK briket, četvorougaoni sa rupom u sredini. Dužina briketa je 295 mm, izuzetnog sastava i kvaliteta.
Briket je spakovan u ambalažu po 10 kg, mada se u po dogovoru sa kupcem, može izvršiti i pakovanje veće kilaže.

Vršimo usluge utovara,transporta i istovara briketa.

Proizvodnja briketa

Pod energetskim briketom podrazumeva se proizvod dobijen postupkom sabijanja biomase u što manju zapreminu, pomoću presa – briketirki.

U ponudi imamo dve vrste briketa:
1. Industrijski briket ( okrugli, put briket)
2. PK briket ( četvorougaoni briket, sa rupom u sredini)

Obe vrste briketa napravljene su od najkvalitetnijeg tvrdog drveta ( hrast, bukva, jasen).

Dužina industrijskog briketa iznosi 270-280 mm, dužina PK briketa iznosi 295 mm.