Malata

Doo Beočib vrši prodaju i prevoz pivskog tropa ( malate – trebera) koja se koristi za ishranu stoke. Malata – treber se dobija kao nus proizvod pri proizvodnji piva. Istraživanja su pokazala da se korišćenjem pivskog tropa i ishrani stoke povećava mlečnost kod krava muzara, takođe i sjajne rezultate pokazuje kod tovljenika. Pivski trop ( malatu – treber) kod nas mogu kupiti fizička lica, poljoprivredna gazdinstva i farme koje mogu doći sopstvenim prevozom.

Za kupce koji nemaju prevoz vršimo uslugu prevoza na datu adresu.

Snabdevanje malatom – treberom zagarantovano je tokom cele godine jer posedujemo mašinu za vakumiranje.

Proizvodnja briketa

Pod energetskim briketom podrazumeva se proizvod dobijen postupkom sabijanja biomase u što manju zapreminu, pomoću presa – briketirki.

U ponudi imamo dve vrste briketa:
1. Industrijski briket ( okrugli, put briket)
2. PK briket ( četvorougaoni briket, sa rupom u sredini)

Obe vrste briketa napravljene su od najkvalitetnijeg tvrdog drveta ( hrast, bukva, jasen).

Dužina industrijskog briketa iznosi 270-280 mm, dužina PK briketa iznosi 295 mm.