DOO Beočib – komunalne usluge, proizvodnja briketa… Proizvodnja briketa Sakupljanje i odlaganje otpada – Papir, karton… Prodaja i prevoz pivskog tropa, malate – trebera Sakupljanje i odlaganje otpada – Pet ambalaža
beocib

DOO Beočib – komunalne usluge, proizvodnja briketa…

DOO Beočib  postoji već 18 godina . Firma se bavi uslugama, transportom, proizvodnjom, prodajom.  Naša osnovna delatnost je pružanje komunalnih usluga – sakupljanje i odnošenje smeća na teritoriji MZ Čelarevo,…

briketi

Proizvodnja briketa

DOO Beočib se bavi proizvodnjom briketa. Briketi su napravljen od najkvalitetnijeg tvrdog drveta ( hrast, bukva, jasen). Briket je spakovan u ambalažu po 10 kg, mada se u po dogovoru sa…

reciklaza-papir-karton

Sakupljanje i odlaganje otpada – Papir, karton…

DOO Beočib se bavi sakupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom, prodajom i  konačnim odlaganjem otpada. U okviru naše delatnosti obuhvaćene su sledeće sekundarne sirovine: papir, karton, PE folija, PET, ostale plastike, metal,…

malata

Prodaja i prevoz pivskog tropa, malate – trebera

DOO Beočib vrši prodaju i prevoz pivskog tropa ( malate – trebera) koja se koristi za ishranu stoke. Malata – treber se dobija kao nus proizvod pri proizvodnji piva. Istraživanja…

Pet-ambalaza

Sakupljanje i odlaganje otpada – Pet ambalaža

DOO Beočib se bavi sakupljanjem, transportom, skladištenjem, tretmanom, prodajom i  konačnim odlaganjem otpada. U okviru naše delatnosti obuhvaćene su sledeće sekundarne sirovine: papir, karton, PE folija, PET, ostale plastike, metal,…

Proizvodnja briketa

Pod energetskim briketom podrazumeva se proizvod dobijen postupkom sabijanja biomase u što manju zapreminu, pomoću presa – briketirki.

U ponudi imamo dve vrste briketa:
1. Industrijski briket ( okrugli, put briket)
2. PK briket ( četvorougaoni briket, sa rupom u sredini)

Obe vrste briketa napravljene su od najkvalitetnijeg tvrdog drveta ( hrast, bukva, jasen).

Dužina industrijskog briketa iznosi 270-280 mm, dužina PK briketa iznosi 295 mm.